LiftRoller

Se vårt utvalg av lifter, maskiner og annet utstyr.

LiftRoller

1 produkt

Liftroller® – Smartere byggeplass logistikk

I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder er tunge for personellet, tidkrevende og fører altfor ofte til skader på mennesker og bygning. Disse utfordringene har vi gjort noe med. Løsningen er Liftroller®

Innløftsystemet Liftroller® danner en transportbane gjennom vindu i etasjen materiellet skal brukes. Med en kran løftes materiell opp på Liftroller og dras så inn gjennom vindusåpningen og videre på Liftwagon®. Med denne senkes materiellet ned på opplagsbukker. Slik fraktes tunge gjenstander raskt, enkelt og sikkert til ønsket etasje uten at arbeiderne trenger å foreta tunge løft.

Ta kontakt for priser.

https://www.youtube.com/watch?v=lNRk73Lp4Yg

- +